VISIECEL OPLEIDINGEN

VISIECEL OPLEIDINGEN

SC Eendracht Aalst kiest beleidsmatig voor een gedeelde sportieve verantwoordelijkheid inzake jeugdopleiding via een Visiecel Opleidingen. De uitvoering van het beleid van de jeugdopleiding via een visiecel opleidingen kadert in de denkwijze dat de uitwerking en implementatie van een sportieve visie meer kans op succes heeft indien het “gedragen en gestuurd ” wordt door meerdere personen. Op deze wijze garandeert de jeugdwerking een continue kritisch proces op lange termijn. De visiecel opleidingen wordt voorgezeten door de sportief eindverantwoordelijke (TVJO). 

Samenstelling Visiecel Opleidingen:

Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding

  • Gunther Ingels

Coördinator Onderbouw (U6-U9) & bewegingsacademie 

  • David Heyman

Coördinator Middenbouw (U10-U13)

  • Pieter Van Liedekerke

Coördinator Bovenbouw & Postformatie (U14-JEA)

  • Stefan Meert

Coördinator regionale zuil

  • Peter Robyns

Coördinator Keeperopleiding

  • Joeri Joly

Verantwoordelijke scouting

  • Koen De Loy-Vermeulen

Lid Visiecel

  • Geroen Verleysen

T1 – Lid Visiecel

  • Carl De Geyseleer

SPONSORS