OPLEIDERS

OPLEIDERS

Bij de jeugdopleiding van SC Eendracht Aalst wordt bewust gekozen voor de term “opleider” in plaats van “trainer”. De sportief verantwoordelijke voor een team dient immers meer te doen dan “training” geven maar ook aandacht schenken aan de speler naast het veld.

In onze omgang met spelers staat de “assisterende stijl” centraal. Deze bestaat uit volgende elementen:

  • Authenticiteit: wat opleiders aan spelers willen meegeven, moet hijzelf ook ten volle in geloven.
  • Vertrouwen: spelers moeten ervaren dat opleiders het goed menen. Daaruit groeit het vertrouwen van de speler in de opleider en zichzelf. Vetrouwen is zeer broos maar is de basis om te bouwen aan een identiteit.
  • Aanspreekbaar: spelers moeten ten alle tijde terecht kunnen bij hun opleider voor problemen.
  • Doorleefde interesse: opleiders hebben ook interesse in de spelers naast het veld.
  • Speelse aanwezigheid: de aanwezigheid van de opleider moet moet sfeer brengen en gezelligheid in het samen-werken
  • Gratuite overgave: de opleider verbindt geen voorwaarden aan zijn inzet voor spelers
  • Affectief gunstig klimaat: als gevolg van bovenstaande elementen, ontstaat er een positieve emotionele omgeving.
  • Rationaliteit: een kwalitatieve aanwezigheid heeft ook nood aan redelijkheid, een stootblok. Anders dreigt het op termijn pure sentimentaliteit te worden.
  • Structuur: een speler heeft nood aan grenzen die moeten geboden worden door de club en de opleiders.

De jeugdopleiding zet ook maximaal in op de individuele ontwikkeling van een EA opleider, door middel van sportieve ondersteuning en opleiding, zowel intern als extern. 

De jeugdopleiding stimuleert opleiders om onderling ervaringen uit te wisselen in de vorm van ‘good practises’, cursisten die een basis of specifieke opleiding bij Voetbal Vlaanderen, Vlaamse Trainersschool of RBFA volgen, zijn ook steeds welkom om hun stage te doorlopen in de EA jeugdopleiding en kunnen rekenen op de nodige ondersteuning.

SPONSORS