FILOSOFIE
voetbal2

Het is belangrijk dat een speler (speel)ruimte krijgt. Uit proberen en falen leer je, maar je moet fouten durven maken. Grenzen verkennen, is altijd een beetje schrikwekkend. “Zal het lukken? Wat gaan ze zeggen als het niet goed is?” Als een speler denkt iets niet te kunnen, kiest hij er graag voor het niet te doen of het juist opvallend slecht te doen (zodanig dat je het niet meer zal vragen). Op die manier ontwijkt hij het risico door de mand te vallen voor de ogen van de anderen.

1. Durf

Onze opleidingsfilosofie is gebaseerd op “durf”. Wij gebruiken “DURF” dan ook als sleutelwoord binnen onze jeugdopleiding. De tegenpool van durf is “angst”. Wij willen “angst” bannen op een voetbalveld, zeker tijdens de jeugdopleiding. Ons eenvoudig uitgangspunt is dat opleiding (formation) en plezier (fun) altijd en overal primeren op resultaat (result).

Let wel: het resultaat van een wedstrijd is niet belangrijk, het willen winnen van een wedstrijd absoluut wel. De winning mindset van de speler is heel belangrijk.  Wij willen onze spelers ontwikkelingen meegeven, die we ontlenen aan de ziel van de stad Aalst  én aan onze clubtraditie en clubcultuur, die bovendien een optimaal leerklimaat garanderen:

  • Aanvallend en aantrekkelijk voetbal
  • Durf, creativiteit en initiatief op alle posities (mét aanmoediging)
  • Dominantie 1:1, zowel aanvallend als verdedigend
  • Gerichte opbouw van achteruit met diepgang
  • Verdedigen als middel, nooit als doel
  • De wedstrijd – ook op training – absoluut willen winnen
  • De individuele ontwikkeling van de speler staat altijd centraal

        

2. Het individueel leerproces

SC Eendracht Aalst biedt een individueel leerproces aan elke jeugdspeler aan. Dit individueel leerproces wordt in team naar voor gebracht (wedstrijden). Voetbal is en blijft nu eenmaal een teamsport.  Het individueel leerproces en het teamgebeuren komen nu en dan lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het individueel leerproces krijgt bij ons steeds voorrang. 

3. Voetbalgrenzen

Wij eisen respect voor elke speler die het aandurft om vrijuit te voetballen. Wij eisen voor onze spelers tevens de nodige “speelruimte” binnen de grenzen dat SC Eendracht Aalst voor hen uittekent. Die grenzen reiken een stuk verder dan de grenzen van het volwassen voetbal. De grenzen van het volwassen voetbal zijn dan ook de onze niet. Het is de bedoeling dat elke jeugdspeler bij SC Eendracht Aalst  zijn eigen voetbalgrenzen leert te ontdekken. Een jonge speler MOET dus voetballend regelmatig een verkeerde keuze maken gaan. Deze foutjes zijn broodnodig voor hun individuele ontwikkeling. 

4.Wedstrijdresultaten – Wedstrijdverslagen

Binnen de jeugdopleiding van SC Eendracht Aalst gelden een aantal regels op het gebied van wedstrijdresultaten. Wedstrijdresulaten voor Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw worden NERGENS gepubliceerd, noch op de jeugdwebsite, noch in de kantine.

5. Speelgelegenheid

Elke jeugdspeler wordt verzekerd van speelgelegenheid binnen zijn team. Deze minimum speelgelegenheid (behoudens inbreuken door jeugdspeler op het intern reglement) werd op basis van de vernieuwde reglementering van de Voetbal Vlaanderen vastgelegd..

Een speler ontwikkelt NIET door op de bank te zitten. De grootte van de kernen is de eerste bepalende factor inzake speelgelegenheid. Als je spelerskern te groot is, kan zelfs de beste opleider per speler niet genoeg speelminuten aanbieden. 

SPONSORS