MULTIMOVE
move_united
Sportcluboverschrijdend instroom-model voor de allerjongsten

 

 Als sportclub hechten we veel belang aan de breed motorische ontwikkeling. Zo zitten onze spelers van Onderbouw eenmaal per week in de sporthal voor een sessie van de bewegingsacademie die gebonden is aan de domeinen van ‘Multi Skillz’ en ‘Multi Move’. Het zijn energieke sportsessies vol plezier en samenspel.

Te éénzijdig bewegen kan leiden tot overbelastingsletsels en zal bij kinderen aanleiding geven tot een verminderde motorische ontwikkeling.Regelmatig en gevarieerd bewegen is daarom superbelangrijk voor iedereen en in het bijzonder voor kinderen. Ze leren SOCIAAL bewegen, GOED bewegen en vooral ook SPELEND bewegen.

Ze bouwen zo zelf aan een sterk en gezond lichaam!

Doelstellingen:

  • Ouders en begeleiders kennen het belang en de mogelijkheden van de motorische ontwikkeling van het kind, met het accent op brede vorming en plezierbeleving (kennisontwikkeling).
  • Spelers die regelmatig deelnemen gaan er significant op vooruit, terwijl kinderen die enkel een klassiek bewegingsaanbod volgen eerder op hun zelfde niveau blijven hangen. 
  • Winnen aan zelfvertrouwen.
  • Spelers worden sterkere bewegers en sporters: FITTER, VAARDIGER, BEWEEGLIJKER en SNELLER

SPONSORS