CLUB

logo

Op SC Eendracht Aalst gaan we uit van een krachtige leeromgeving. Dit moet op termijn leiden tot een inspirerend en boeiend leerklimaat. We geven de spelers ruimschoots de kans om spelproblemen zelf op te lossen, via een progressieve activatie van decision making (op het veld), maar wij stimuleren hen ook om zelf hun verantwoordelijkheid te leren nemen buiten het veld. Alles vertrekt natuurlijk vanuit de en de uitvoering ervan door alle betrokkenen. SC Eendracht Aalst kiest dan ook voor expertise of ervaring in alle vakgebieden, zowel op sportief als op extra – sportief vlak (Visiecel Opleidingen, bestuur, cel scouting, physical coaches, video analisten, omkadering, …).
Eén van de belangrijkste rollen hierbij is weg gelegd voor de “trainer”. Bij de jeugdopleiding van SC Eendracht Aalst wordt bewust gekozen voor de term “opleider” in plaats van “trainer”. De sportief verantwoordelijke van een team dient immers meer te doen dan “training” geven. In de eerste plaats is een sportief verantwoordelijke van een team bij de jeugdopleiding van SC Eendracht Aalst dan ook bezig met “opleiden”.

Een opleider bij SC Eendracht Aalst geeft sportieve leiding aan een team. Hij / zij is verantwoordelijk voor de totstandkoming, het geven en de evaluatie van de trainingen onder zijn leiding (trainen). Hij / zij begeleidt zijn jeugdspelers op een positieve en kindvriendelijke manier (opvoeden) tijdens wedstrijden (coachen). Hij / zij heeft eerst en vooral oog voor de individuele ontwikkeling van een speler. Hij / zij legt direct verantwoording af aan de coördinator van de cluster (indien van toepassing) en aan de betrokken visieverantwoordelijke. Hij / zij legt verantwoording af voor zijn functioneren aan de Denkcel Opleidingen op basis van het geschetste profiel als jeugdopleider van SC Eendracht Aalst.

SPONSORS