PROCEDURE BIJ BLESSURE

PROCEDURE BIJ BLESSURE
sport-fysiotherapie

Indien uw zoon een blessure heeft opgelopen op training of wedstrijd, dient u enerzijds voor de verzekering en anderzijds voor de medische nazorg op de club rekening te houden met volgende procedures:

1.  ACTIEPLAN TAV VERZEKERING

De Visie-cel Opleidingen heeft samen met de medische staf en de gerechtelijke correspondent een stappenplan op papier gezet om als speler in aanmerking te komen voor terugbetaling van kosten van een opgelopen kwetsuur tijdens training of wedstrijd. Het is belangrijk deze stappen te volgen. In alle andere gevallen behoudt de club zich het recht voor deze kosten niet te vergoeden en bestaat de kans dat je voor de kosten persoonlijk moet opdraaien.

Belangrijk is het ook om een onderscheid te maken tussen een sportongeval en een “gewone” blessure. Onder een sportongeval verstaan we “de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer”. Blessures ten gevolge van een overbelasting (bv tendinitis) worden dus niet beschouwd als sportongeval. Wat ouders dienen te doen (en waar ze zich moeten op voorzien) in geval van een sportongeval, lezen jullie onderstaand.

STAP 1

 • De speler consulteert binnen de 14 (!) dagen na het oplopen van de blessure een arts. Hij neemt daarbij het formulier “Aangifte voor ongeval” (formulier op onze jeugdwebsite te downloaden of af te halen bij Front Office) en een kleefbriefje van het ziekenfonds mee.
 • De arts vult de zijde “Medisch getuigschrift” in.
 • De arts brengt de klever van de mutualiteit aan.
 • De clubarts vult de zijde “Aangifte voor ongeval” in.
 • De speler bezorgt dit formulier zo vlug mogelijk aan Front Office. Het formulier wordt door hen zo snel mogelijk aan de gerechtelijke correspondent overhandigd.
 • De gerechtelijke correspondent stuurt het volledig ingevulde document naar de KBVB, dienst FSF te Brussel.

STAP 2

 • Na ongeveer twee weken ontvangt de gerechtelijke correspondent van het FSF een geneeskundig getuigschrift van herstel, samen met het dossiernummer.
 • Dit getuigschrift van herstel wordt door onze gerechtelijke correspondent overhandigd aan de betrokken persoon en dient bij genezing ingevuld te worden door de geraadpleegde dokter of kinesist.
 • Ouders brengen dit getuigschrift samen met de nodige bewijsstukken voor de tussenkomst (o.a. het uittreksel van tussenkomst van de mutualiteit) binnen op Front Office.
 • De club stuurt het dossier naar de KBVB, dienst FSF.
 • Pas na het versturen van dit getuigschrift, wordt het verbod op spelen en trainen opgeheven m.a.w. een geblesseerde speler mag – indien een dossier sportongeval werd opgezet – pas opnieuw beginnen met trainen en spelen NADAT het getuigschrift van herstel werd opgestuurd naar de KBVB.

STAP 3

 • Het bedrag van de aanvaarde tussenkomst wordt op de lopende rekening van SC Eendracht Aalst gestort, nadat eerst een uittreksel van de tussenkomst aan de gerechtelijke correspondent werd gestuurd. De speler ontvangt dit bedrag door middel van overschrijving op de bankrekening.
 • Het FSF houdt bij elk voetbalongeval automatisch een vast bedrag af voor administratieve kosten.

HEEL BELANGRIJK!!!

 • De kosten van de behandeling worden slechts terugbetaald na toestemming van het FSF. Het formulier “Aangifte van een ongeval” moet m.a.w. binnen de 14 dagen (poststempel geldt!) worden opgestuurd.
 • Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald.
 • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van uw medicamenten. Een kasticket is niet voldoende!
 • Het is nuttig om steeds klevertjes van de mutualiteit of SIS kaart bij de hand te hebben.

2.  ACTIEPLAN TAV CLUB

Indien u een blessure oploopt tijdens de training of wedstrijd, moet u één van onderstaande procedures volgen ten aanzien van de clubkinesist en de revalidatietrainer:

SCENARIO 1: KINESIST AANWEZIG

 • Speler biedt zich onmiddellijk aan bij clubkinesist.
 • Diagnose door clubkinesist: code rood, oranje of groen.

SCENARIO 2: KINESIST NIET AANWEZIG

 • Speler biedt zich aan bij clubkinesist de eerstvolgende dag dat clubkinesist permanentie heeft.
 • Diagnose door clubkinesist: code rood, oranje of groen.

Bij code rood:

Speler komt elke trainingsdag van zijn eigen team naar Zandberg op consultatie bij clubkinesist (op permanentiedagen) tenzij anders afgesproken tot de dag dat speler een andere code krijgt toegewezen.

Bij code oranje:

Speler komt elke trainingsdag van zijn eigen team naar Zandberg om een individuele training af te werken o.l.v. van de revalidatietrainer (en in samenspraak met de clubkinesist) tot de dag dat speler een andere code krijgt toegewezen.

Bij code groen:

Speler komt elke trainingsdag van zijn eigen team naar Zandberg om de groepstrainingen af te werken. Een speler is dan officieel “trainingsfit” verklaard. Het is de revalidatietrainer die beslist wanneer een speler definitief “wedstrijdfit” wordt verklaard.

Belangrijk: een speler mag geen training of wedstrijd hernemen zonder akkoord van de kinesist en revalidatietrainer.  In onderling overleg bepalen ze of een speler “wedstrijdfit” is.

SPONSORS